Hvem er Aslaug Elizabeth Færch Johnsen?
Et erhvervsportræt

Aslaug Færch Johnsen kommer fra en lang generation af erhvervsdrivende. Hendes opvækst, liv og indsigt i netop erhvervslivet og de udfordringer, vi står over for globalt, har de senere år skabt grobund for ideer om tværfagligt samarbejde mellem det etablerede erhvervsliv og internationale organisationer, der arbejder med 17 verdensmål og bæredygtighed for øje.

Jeg har lært Aslaug at kende på Himmelbjerggården i forbindelse med en sparringsdag i begyndelsen af året, hvor jeg var indbudt til at facilitere, hvordan den ambitiøse vision, der ligger bag Himmelbjerggården som Nordisk Inspirationscenter for bæredygtig udvikling, bedst kommunikeres ud til omverdenen.

En virkelig spændende dag med en helt anden tilgang til det at udvikle og drive en virksomhed. En kvinde med en fast røst og holdninger, der stak dybt ned i en fastforankret opfattelse af, hvor skibet skulle sejle hen, OG hvorfor det lige netop var i den retning. Et unikt livsprojekt der ikke går på kompromis i forhold til bæredygtighed og et ønske om at gå forrest i det paradigmeskifte, vores samtid kalder på globalt.

For Aslaug forpligter det at være ”privilegeret”. Hun lever helt og holdent efter ordene:

”Priviledge is not a possibility to do less, but a responsability to do more.”

I virkeligheden kunne hun leve et mageligt liv, og blot være fortsat med at lave sin kunst, være optaget af sit eget og lade andre om at gå foran. Det bevidste valg om at sætte sine midler og kræfter i et inspirationscenter for bæredygtig udvikling på Himmelbjerget er drevet af en dyb kærlighed og et medansvar i forhold til sin omverden. En tro på at vi som mennesker kan være med til at gøre en forskel, som rækker ud over vores eget velbehag. Det er den historie, jeg gerne vil dele i dette portræt.

Opvækst og rollemodeller

Vi gik en lang tur sammen i skovene omkring Himmelbjerggården. Turen gav dybe og også intense samtaler, som satte tingene i perspektiv. Undervejs fortalte Aslaug om sin opvækst og ungdom i Thy, sit liv i Italien og de mange sving på vejen, der har bragt hende til Himmelbjerggården. Et liv, der langt fra har været lineært, men netop bevidner den organiske proces, et liv er.

Aslaug er vokset op på en gård i Thy sammen med sine forældre og to søskende, Bjarke og Hatla. Begge forældre havde karrierer, og det var helt naturligt, at alle hjalp til i hverdagen.

Naturen var et vigtigt omdrejningspunkt for familien, og de lærte alle værdien af samhørighed, integritet, ansvarlighed og ordentlighed. Der var masser af kærlighed i familien, og i en tid, hvor Jes Bertelsens vækstcenter skød op, havde hendes mor, Lone, en naturlig nysgerrighed over for anderledes tænkning om både økologi, friskole og en masse kreativitet i hverdagen. Måske er det derfra, Aslaug har sit åbne sind og sin tilgang til at arbejde på mange niveauer i en virksomhed.

Som 12-årig var Aslaug på selvvalgt kostskole i England i 4 måneder. Det var en lærerig oplevelse, som gav modenhed i en tidlig alder. Det var en del af hendes dannelsesrejse og starten på de mange internationale relationer, hun har i sit liv.

Der har altid været stærke kvinder gennem generationerne i Aslaugs familie, og hun synes, der har været mange fantastiske rollemodeller, som både har vist mod og integritet ved at være helt deres egne. I 1992 trådte hendes mor ind i familievirksomheden Færch Plast i Holstebro.

Det falder helt naturligt for Aslaug at bringe feminine lederkompetencer i spil hver dag. Hun ser, at samtiden kalder på nye ledelsesformer, et mere direkte engagement og en vision der har højt til loftet, hvor det at drive virksomhed kombineres med en vision og intention om at være brobygger og skabe bevidsthed og samfundsmæssig forandring lokalt såvel som internationalt. Hun ser Himmelbjerggården som en levende organisme, en personlig men også kollektiv drøm, og det er hendes opgave at få det store potentiale frem på bedste vis.

Forpligtende? Ja, naturligvis. Det skaber forventninger til én selv at måle sig med forfædrene i familien, og det giver samtidig også store muligheder som individ. De grundlæggende værdier rækker langt bagud og er en del af Aslaugs DNA. Det har lært hende at være modig, have hjertet med og tage ansvar.

Uddannelse i Italien

Efter gymnasiet flyttede Aslaug til Italien, hvor hun studerede tøjdesign. Opholdet skulle have taget et år, men i stedet blev hun i Italien i 18 år. Efter endt uddannelse rejste hun tilbage til Danmark, hvor hun blev ansat som designer hos Bestseller i 2003, hvor hun bl.a. var med til at starte brandet ”Pieces”.

Efter 4 år i Danmark kaldte udlandet igen. Der opstod en mulighed for at arbejde for Bestseller på deres kontor i Bologna. Her blev Aslaug leder af et internt designstudie. Det var en fantastisk ”legeplads”, men også nogle hæsblæsende år med mange rejser, ambitiøse opstartsprojekter og en utrolig læring. Efter en årrække i Italien, mødte hun Paolo, som åbnede en ny verden, og igen tog livet en drejning.

De kommende år blev en søgen efter en mere dybforankret identitet både personligt, arbejdsmæssigt og åndeligt. En god timeout hvor hun nærede familien, blev mor til den nu seksårige Lea. Ligeledes prioriterede hun andre uddannelser og arbejdede i dybden med sig selv på mange planer. Kunst og fordybelsen i den kreativitet proces, specielt inspireret af interaktionen mellem det feminine og maskuline univers, blev en central del af hendes liv – en passion, men også et spirituelt åndehul.

Som mor blev kulturforskellen mellem Italien og Danmark meget mere tydelig. Mentaliteten og tilgangen til børneopdragelse var anderledes, og det var til tider udfordrende for Aslaug at holde fast i de værdier, hun følte var centrale i forhold til sin danske baggrund og opvækst. At gå fra to til tre flyttede også på balancen i forholdet og resulterede i et brud i ægteskabet i 2016. Tankerne om at være tættere på familien, og at Lea voksede op forankret i en dansk kultur og tæt på sin danske familie begyndte at trække.

Himmelbjerggaarden – et samarbejde om fremtiden

Der findes ikke tilfældigheder, og nogle gange skal livet forstås baglæns, fortæller Aslaug. Derfor har den vision, der tog sin form i Italien og endte på Himmelbjerget, været alt andet end en lineær proces. Himmelbjerget som jo netop er det sted, hvor de visionære tanker udspringer fra, og som både det danske og de nordiske samfund bygger på. Demokratiet og den oplyste borger, der tager medansvar for det samfund, han er en del af, andelstanken, højskolebevægelsen og kvindebevægelsen tog form her og skabte enorme forandringer i samtiden.

Danmark er et foregangsland både dengang og nu, og Aslaug tror, vi skal være meget mere modige og turde stå i en lederrolle i forhold til 2030 Verdensmålene – både på nationalt og internationalt plan, og hun ser Himmelbjerget blive et nationalt og internationalt samlingspunkt for denne bevægelse.

Det internationale samarbejde er helt centralt. Vi skal turde række langt ud over landegrænserne. Vidensdele på tværs af brancher, åbne op for en helt anden bevidsthed, som sætter os i stand til at finde nye løsninger. En kultur og måde at omgås hinanden og samarbejde på – alles visdom skal i spil på helt nye måder.

Himmelbjerggården er blandt andet inspireret af Findhorn i Scotland, hvor Aslaug selv er til stede og er Himmelbjerggårdens stemme i den store sal sammen med 350 andre under konferencen, Climate Change and Consciousness (CCC19), til april 2019.

CCC19 ønsker at skabe bevidsthed og samarbejde globalt, på tværs af lande og ideologier, og som over fem dage samler forskere, økonomer, politikere, kunstnere, aktivister o.a. fra hele verden for at udveksle kollektiv viden, skabe samhørighed og en fælles stemme for det paradigmeskift, som er nødvendigt både lokalt og globalt.

Aslaug har selv været tilknyttet et community i Italien, og den mere holistiske bevidsthed og globale tænkning i forhold til medansvarlighed, fællesmenneske-lighed og internationalt samarbejde falder hende naturligt. Vi er alle en del af den samme biosfære, og udvekslingen imellem de mange tiltag, der allerede sker rundt omkring i verden, kommer til at spille en centrale rolle i den transformation, vi står overfor som folk.

Drømmen om i morgen

Der er mange muligheder for at blive en del af visionen på Himmelbjerggården, hvis værdigrundlaget og ønsket om at gå forrest i forhold til bæredygtighed er til stede. Partnerskabet giver synergi og diversitet og sætter helt andre kræfter i spil.

Stedet rummer allerede mange virksomheder i kontorfællesskaberne blandt andet Visit Skanderborg, rådgivningsvirksomheder, konsulenter, arkitekter og kommunikations-virksomheder. De smukke naturlige omgivelser er ligeledes perfekte til lederuddannelser, kurser, teambuilding arrangementer, netværksmøder og meget andet.

”Vi er et eksperimentarium, som inspirerer organisationer og den enkelte til at se de muligheder, vi alle har for at handle, vælge hvordan vi forbruger, hvad vi bruger vores tid på, og hvordan vi engagerer os”. Et livsprojekt der rummer et dybtfølt ønske om at favne et paradigmeskifte og forfølge en drøm, om at gøre en forskel i verden og skabe grobund for bæredygtig virksomhedsdrift, målt, udført og inspireret af de 17 verdensmål.

Jeg spurgte Aslaug, hvor det kommer fra, det med at gøre godt i verden. Et simpelt, men også et uendelig stort ønske, som vi måske alle har, men som de færreste lever ud i det omfang, Aslaug gør. Så hvad driver hende?

Hendes svar er: ”En stor kærlighed til livet, mennesker og den forunderlige verden, vi er en del af, er min indre drivkraft. Et ønske om, at stille mig til rådighed for noget højere end mig selv, og at turde udfordre mentale og kollektive begrænsninger.”

Som hun med kraftfuld stemme siger, så starter al forandring i os selv, og med en verden, der er udfordret både socialt og miljømæssigt, så er der et kæmpe ansvar at tage, og nogen er nødt til at gå forrest og udvide horisonten for det mulige.

Så summen af alt må være: Hvor er det godt, der findes mennesker i verden med en mission. Mennesker som går helhjertet efter at gøre en forskel, og som reelt kan gøre en forskel, både med de midler, de er i besiddelse af, men også med viljens kraft og ved at gå forrest. Det smitter som ringe i vandet, og det er der brug for. Forhåbentlig kan Aslaugs historie være med til at inspirere andre til handling.

Læs mere om Himmelbjerggaarden her https://himmelbjerggaarden.com/