Hvad siger andre

IMG_5025 – header 2500

Hvem er jeg?

Hm… det er et godt spørgsmål.

Jeg er mig, kvinde, mor, kælling, leder, medarbejder, lurendrejer, selvstændig, forfatter, veninde, amatørfotograf, bognørd, maler, foredragsholder, naturelsker, trækrammer, spirituel søgende, rappenskralde og hende den søde ”pleaser”…

I stedet for at jeg begynder at synge en sang fra de varme lande, har jeg valgt at lade andre sætte ord på, hvem jeg er eller har været for dem. Det giver et mere ægte og nærværende billede, syntes jeg – og så er jeg i øvrigt bare virkelig dårlig til at beskrive mig selv.

Så velkommen til mine venner, samarbejdspartnere, netværkere, tidligere medarbejdere, mennesker jeg holder af, og som på den ene eller anden måde kender mig på godt ondt og har en mening om mig

Knud Qvist Lauritsen
Early Warning Rådgiver siden oktober 2015

CASE: Foredrag/indlæg om krise-psykologi

På baggrund af mit arbejde med trivselsfremmende adfærd i virksomheder og min konkurs tilbage i 2016, holdt jeg tilbage i juni et to-timers indlæg om krise-psykologi i forhold til, hvad der er afgørende i dialogen med en kriseramt person og dennes familie. Alle de spor der sætter sig og skaber den platform, hvorfra man enten kan træde ind i offerrollen og lægge sig ned eller rejse sig som kriger og komme videre med livet.

Indlægget blev afholdt for 20 af landets Early Warning konsulenter på deres årlige 2-dags seminar (afholdt for første gang i år).

I juni 2021 deltog jeg i Early Warning regi på et to-dags Livline-kursus i Vejle – i øvrigt et godt kursus!

Jeg vil gerne fremhæve et indlæg, der omhandlede krise-psykologi, hvor Annette Friese havde et (personligt stærkt) indlæg, om hvad der sker med en virksomhedsejer, hvor succes bliver til fiasko, og fiasko til succes. Annette har skrevet en bog, “Kan du høre dit hjerte kalde?”, som jeg efterfølgende købte. Jeg kan anbefale jer at købe bogen – den gav god værdi for mig.

Carsten G. Jensen
Direktør hos Au2mate A/S

CASE: Au2mate A/S – Silkeborg

Hos Au2mate A/S besluttede ledelsen i efteråret 2019 at tage fat i trivsel som pejlemærke for 2020 – som en vigtig del af den videre udvikling i virksomheden. I december 2019 startede processen og i fællesskab blev der lagt planer for et internt forløb, som skulle støtte indsatser på trivselsområdet.

Forløbet tog udgangspunkt i KOTU’s tretrinsraket til skabelse og forankring af en sund trivselskultur. Indholdet blev naturligvis afstemt efter ledelsens ønsker.

”KOTU/Annette Friese har på engageret og professionel vis i 2020 (midt i en Corona-tid) hjulpet Au2mate godt i gang med en trivselsproces.

Annette har, med sin indsigt og erfaring, på bedste vis hjulpet med at skabe et godt fundament for en kontinuerlig forbedring af trivslen i vores firma.

Dette er sket i tæt dialog med medarbejdere og ledelse, i en åben og ærlig ånd og med en sund blanding af forståelse for vores firmakultur og kærlig provokation med nye vinkler.

Konkret har samarbejdet mundet ud i stiftelse af en trivselsgruppe, afholdelse af en trivselsdag for alle medarbejde og en række andre konkrete trivselsforbedrende tiltag.”

Jane Plesner Thomsen
Marketingchef hos Dafolo A/S

CASE: Dafolo A/S – Frederikshavn

Under en Team-udviklingsdag på Ferskvandscentret i Silkeborg deltog Dafolos marketingsafdeling. Hele afdelingen havde taget en time out fra hverdagens udfordringer, og brugte i stedet dagen på at tanke op og se hinanden i en anden kontekst, få øje på potentialer og blinde vinkler hos sig selv og hinanden. De fik gennem dagen lov til at samarbejde, lege og udfordrede hinanden på viden om persontyper, adfærd og kommunikation, og vigtigst af alt stillede de sig ærligt til rådighed for hinanden, lyttede, delte oplevelser og lod sig udfordre i nye discipliner.

”I forbindelse med planlægningen af vores team-dag leverede Annette rigtig god sparring. Hun er super skarp på at gennemskue de reelle udfordringer i et team i forhold til at opnå trivsel, engagement og god energi. Annette mestrer balancen mellem undervisning, formidling, vedholdenhed og provokation, og hun havde tilrettelagt en dag med aktiviteter, der mødte teamets medlemmer i øjenhøjde, så alle havde modet til at bidrage aktivt. På dagen fik vi alle flyttet vores mindset og tog hjem med øget selvindsigt, stof til refleksion – og lyst til at arbejde endnu mere på at styrke vores teamsamarbejde.”

Aslaug Færch Johnsen,
Himmelbjerggården
Nordisk Inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling

CASE: Himmelbjerggården – Ry

I forbindelse med en sparringsdag på Himmelbjerggården, var jeg indbudt til at facilitere, hvordan den ambitiøse vision, der ligger bag Himmelbjerggården som Nordisk Inspirationscenter for bæredygtig udvikling, bedst kunne kommunikeres ud til omverdenen.

En virkelig spændende dag med en helt anden tilgang til det at udvikle og drive en virksomhed. Et unikt livsprojekt der ikke går på kompromis i forhold til bæredygtighed og et ønske om at gå forrest i det paradigmeskifte, vores samtid kalder på globalt.

”Hvordan kommunikerer man en stor vision. Man kontakter en der har integritet og hjertet med i det hun laver og lang erfaring indenfor området.

Det kræver mod at stille de nærværende spørgsmål som åbner dørene ind til essensen – det formåede Annette Friese med sin indsigt og menneskelige kompetencer.

Vi flyttede os som individer og ikke mindst som team

Elever fra FGU Midt-Vest

CASE: Kommunikation og adfærd gennem samtalerum – FGU Midt-Vest

Via midler fra Velliv Foreningens akutpulje fik jeg mulighed for, i samarbejde med FGU Midt-Vest, at sætte gang i et pilotprojekt med mine tankevækkere/reflektionskort. Undervisning en dag om ugen i tre forskellige klasser, gennem et tre ugers forløb, hvor fokus ubetinget var på samskabelse, leg, vidensdeling om kultur, konflikthåndtering, kommunikation og adfærd.

Forløbet skabte hver gang grobund for et stærkt fællesskab og lysten til at deltage aktivt i det fortrolige samtalerum.

Kortene med billeder og livscitater åbnede for ærlige, dybe indtryk og deling af personlige sejre og udfordringer. Indsigt og nye værktøjer banede sig vej ind i elevernes verden og skabte sammenhold, selvindsigt og personlig udvikling.

Hvad siger eleverne til forløbet:

  • Vi har nydt det i fulde drag
  • Den form for undervisning vil vi gerne have mere af
  • Vi er yderst taknemmelige for den læring, vi har fået med, om et positivt mindset
  • At arbejde med personprofiler er utroligt spændende
  • På grund af dine øvelser er vores samarbejde blevet meget bedre
  • Vi er alle blevet tættere efter at have talt med hinanden om vores liv
  • Opgaven med positiv identitet skabte stor glæde, den bærer vi med os videre ud i livet
  • Vi tager alt med, som du har lært os, og vil forsøge at bruge øvelserne gennem livet
  • Vi takker dig mange gange for nogle gode uger og oplevelser

Hans Justesen – Skoleleder

FGU Midt-Vest – Skjern

Kommunikation og adfærd gennem samtalerum – FGU Midt-Vest

Hvad siger FGU til forløbet:

Kommunikation og adfærd

Vi havde i sommer fornøjelsen af Annette Friese her på FGU Midt-vest i Skjern.

Vi har et hold, der hedder ”omsorg og sundhed”, som typisk er for de elever, der senere gerne vil arbejde inden for Social og sundhedsområdet. De gennemførte et forløb med Annette omhandlende fagområderne kommunikation og adfærd.

Eleverne deltog aktivt i undervisningen og dette til trods for, at der var øvelser undervejs, som nemt kunne udfordre den enkelte. Der var tillid og tryghed i undervisningslokalet – ikke mindst fordi Annettes tilgang og facon er imødekommende, tryghedsskabende og anerkendende.

Tilbagemeldingerne fra eleverne har været ovenud positive. Der er ingen tvivl om, at Annette har givet dem rigtig megen inspiration og viden om kommunikation og adfærd – områder, som de kan gøre brug af i deres fremtidige virke inden for sektoren.

På skolen er vi ikke i tvivl om, at vi gerne vil gøre brug af Annette igen – ikke kun på lignende hold, men også på mange af vores andre hold.

Vi vil gerne medgive Annette vores bedste anbefalinger.

Thomas Bender,
Speciallæge

“Walk&Talk er en meget nyttig måde at opnå kontakt mellem to mennesker og Annette er i den henseende meget let at tale med. Hendes store livserfaring og intuitive menneskesyn er en fantastisk støtte, når livet udfordrer. Jeg har fået meget ud af at gå ture med Annette, og her modtage sparring om aktuelle problemstillinger, og om livet i det helt taget. Naturen gør det lettere at tale sammen, det bliver mere ligeværdigt, når man bevæger sig rundt på stier, fremfor at sidde i et sterilt lokale hvor linjerne er trukket op, og det bliver konfronterende.

Gå en tur med Annette, lad hende spare med dig og provokere lidt i din egen forståelse. Tag imod råd og vejledning, de kommer fra en person med et stort hjerte og menneskelig kærlighed”

Frede Lundgaard Madsen
Direktør Mosegård Holmstol ApS

”Jeg kender Annette Friese fra mit erhvervsnetværk, og har gennem det seneste år brugt hende som sparringspartner i forskellige sammenhænge. Jeg kan varmt anbefale andre at gøre det samme. “Walk & Talk 1:1” er yderst effektivt og foregår i fortrolige rammer. Annette Friese har en meget veludviklet evne til at lytte og stille dybdegående – og opklarende spørgsmål.”

Charlotte Bofill
tidligere kollega/medarbejder

”Jeg har været ansat hos Annette gennem mere end 8 år. Som person er Annette utroligt engageret i sit arbejde, kreativt tænkende, omsorgsfuld, lyttende og god til at inddrage medarbejderne i mange af beslutningsprocesserne. Hun er en person med et stort hjerte – nogle gange for stort! Hun tror på det bedste i et andet menneske. Annette er kommunikativ stærk og er ikke ”bleg” for at tage en diskussion op.” 

Jesper Knudsen
Direktør og ejer af I-GO.DK APS

“Jeg har samarbejdet med Annette som leverandør igennem nogle år. Annette er meget imødekommende og åben for dialog, samtidig med at hun står fast på sin egen viden og altid søger optimering for alle deltagere i en køb/salgsproces. Annettes viden er omfattende, og parret med hendes menneskelighed og behagelige væsen gør det enhver forretningsrelation med Annette til en stor glæde.”

Thomas Møller Ørum
Senior konsulent, Leder G-KRAFT, ErhvervSilkeborg

”Annette er en heltinde, hun er modig, modig nok til at tage bladet fra munden… – til at dele hendes personlige rejse. En rejse som mange helt sikkert vil kunne finde elementer af dem selv i, de steder hvor alting udadtil ser rigtigt ud, men hvor der mangler formål og retning, som giver mening på den lange bane. Det er stærkt og tankevækkende at høre Annette folde sig selv ud under sine foredrag!”

Anette Raaby
Direktør og ejer af Kongruens

”Annette er udvalgt til at sidde i mit Advisory Board. Det er hun fordi jeg har brug for kompetent sparring på udvikling af min virksomhed, strategisk, taktisk og operationelt. Jeg oplever Annette som visionær, handlekraftig og samtidig en erfaren virksomhedsleder, der tør tænke ud af boxen.”

Rony Benattia
Area Manager BIC,
Cert. NLP Business Master Coach,
Board member DPA, NAPA, HFMK

”Annette er for mig en fantastisk pige, der naturligt balancerer mellem sit professionelle virke, egen personlighed, den alternative verden og som ven. Man er tryg mødt på alle planer, som helt menneske i hendes selskab, og jeg kan kun beundre hendes modige valg og udvikling.”

Craig, Skotland
Caminovandre og nyvundet ven

When I met Annette I was in France, in the Pyrenees, setting out on the adventure of a lifetime walking the Camino de Santiago. When we met we were strangers, but when we parted it was as friends. I had the pleasure. To begin with it would be as a familiar face on The Way, but, as we spent time together at rest stops and Albergues, we would chat and tell one another about ourselves. I immediately liked Annette, she is warm and funny, genuine and caring, and my goodness is she driven. She would tear up the miles each day walking fast between places, to be honest I’m not sure Annette knows how not to give absolutely everything to anything she does. I remember telling Annette deeply personal and private things about my life, it just seems to be what people do on the Camino, but Annette would listen and consider what had been said to her with great courtesy and interest. When she answered it was always thoughtful and supportive. I loved talking with Annette and I am truly lucky to have met her, she is honest and forthright and always says what she is feeling and what she means. It is such a nice thing to know where you stand whit someone, that kind of honesty is rare. And to that Annette is a very special person, kind, warm and compassionate and I am honoured to call her a friend. It was such a sadness that Annette became injured on the Camino because I missed her, but I know this… I will see her again and I know we will pick up from where we left. With laughter, warmth and great friendship. Thank you Annette for coming into my life.

Jan Aagaard
Distriktsguvernør i Rotary,
district 1450

”Jeg har kendt Annette gennem de seneste 9 år. Annette er et meget dynamisk, initiativrigt og varmt menneske.
Disse egenskaber har hun på en positiv måde anvendt i Rotary, både som medlem, bestyrelses- medlem og i særdeleshed som Præsident for den lokale klub. Hun har også i Rotary regi undervist andre ledere i adfærd og holdninger, på Rotary Leadership Institute, hvis formål er at klæde Rotarianere på til at være ledere i en frivillig organisation. Både posten som Præsident i den lokale klub og posten som underviser og coach på lederuddannelserne har Annette varetaget med en meget stor arbejdsindsats og succes. Hun har overblik og er god til at organisere og ikke mindst, så kan man være helt sikker på, at får Annette en opgave, så udfører hun den selvstændigt og 110 %. Man behøvet ikke være i tvivl om en opgave løses, når Annette er på som ansvarlig. På det personlige plan er Annette meget afholdt. Der er altid godt humør, og hun er god til at kommunikere med andre, og få dem til at føle sig værdifulde, en egenskab som gør, at hun er dygtig til at træde ind i folk på den positive måde. Hun er således en rigtig god Rotary kammerat, som man kan regne med og stole på.

© Copyright - KOTU