Tankevækkere

DSC_0038
De kravlende stubbe
Efterårshugst

Tankevækkere

Tankevækkere er et værktøj udviklet til dialog og refleksion.

Hvis du skal lykkes med samskabelse/samarbejde i din organisation, er der tre helt afgørende kompetencer, der sættes
i spil:

relationskompetence
refleksionskompetence
meningskompetence

Er bare én af disse fraværende, er processen dømt til at mislykkes.

Alle tre kompetencer kommer i spil, når du arbejder med Tankevækkere.

Kortene er udviklet af Annette Friese fra KOTU på baggrund af mange års arbejde med virksomheder og mennesker i forskellige situationer og med forskellige udfordringer.

Hvad kan Tankevækkere bruges til?

 • Tværfaglig kommunikation og samarbejde – relationsopbygning og et fælles sprog
 • Workshops, samskabelse, leg og læring
 • Udviklingsarbejde
 • Ledelsesudvikling
 • Strategiarbejde
 • Trivselsarbejde
 • Stresshåndtering – samtale med den stressramte og refleksionsværktøj under sygemelding
 • Inspiration i møderum og åbne arealer – disciplin under møder så alle får taletid
 • Forebyggelse af ensomhed via fortrolige samtalerum (ugens refleksion)
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Coaching
 • Evalueringsværktøj
 • Præsentationsværktøj til events og aktiviteter
 • Persondage
 • Walk&Talk – emnekort/tema/opgave

50 % af verdens befolkning er introverte. Tankevækkerene åbner op, støtter og hjælper hos dem der har svært ved selv at finde ordene! For de 400.000 ordblinde i Danmark kan billeder gøre en markant forskel i samtalen.

Kom godt i gang med Tankevækkere via en intro workshop i din virksomhed – her modtager du samtidigt et udførligt øvehæfte. Kortene er helt enkle at benytte og kræver ikke særlige kompetencer hos hverken facilitatorer eller deltagere.

Ring til mig på 2924 9098 og lad os tage en samtale om, hvordan vi kan tilrettelægge en workshop sammen, der passer til netop jeres behov for dialog, samskabelse og refleksion! Her får du mulighed for at klæde nøglepersoner på til at anvende nogle af de mange muligheder, kortene giver, for at skabe nye og anderledes dialoger og indsigt i hverdagens udfordringer – både hos den enkelte og på tværs af organisationen.

Du kan også købe kortene lige her: Shop | KOTU

Vores IQ falder i takt med vores forbrug af e-mails og sociale medier!

Den sidste nye forskning fra DTU inden for digitalisering viser at vores opmærksomhed/fokus (attention span) fastholdes mindre og mindre og i kortere og kortere tid år for år. Vores systemer ødelægges af de sociale medier og ”hoppen” fra et medie til et andet, fra en besked til en ny!

Forsker og computervidenskabsprofessor ved Georgetown Universitet i USA, Cal Newport, har forsket i fremtidens udfordringer i forhold til digitalisering, læring og arbejdsformer, og det er skræmmende resultater.

Informania er værre end Marihuana – det sænker vores IQ, så der er i den grad brug for slow track/deep work/reflective work som modsvar til det, der ødelægger vores IQ og udvikling.

Her kan Tankevækkere hjælpe med at øve refleksionsmusklerne og skabe dybde i hverdagens tanker – pauser fra det reaktive/fast track/shallow work som e-mails, møder, sms, sociale medier, nyheder, opdates m.m.

Pause, restitution og reflektion 

Du kan sammenligne din hjerne med en pc eller en motor – de brænder også ud, hvis de kører nonstop.

Videnskabelige undersøgelser har vist, at når man har arbejdet på en opgave i cirka halvanden time, så ændrer processen sig i hjernen, den skifter karakter og bliver ukoncentreret – og det er ikke noget, du selv kan styre.

I arbejdslivet er det desværre ofte sådan, at:

 • pauser bliver glemt, fordi opgaver kommer på tværs
 • manglende tid bliver indhentet ved at ofre pausen
 • man glemmer vigtigheden i at stoppe op og reflektere, fordi man lige skal nå …

Hvis hjernen ikke får mulighed for at holde pauser, kan det resultere i, at vi træffer kortsigtede, irrationelle og uhensigtsmæssige beslutninger.

Lad Tankevækkere hjælpe dig med at huske dine pauser! Brug kortene til at reflektere 10 minutter hver dag, mens din hjerne puster ud og restituerer. Skab en refleksionskultur i hverdagen, hvor der er time-out arbejdsmæssigt og tid til egenomsorg og personlig fordybelse.

Man siger, at noget reflekteres, når det bliver kastet tilbage.

Lær at bruge dine Tankevækkere gennem workshop, hvor vi tilrettelægger dagen så indholdet passer til netop jeres behov for at arbejde med dialog, samskabelse og refleksion. Alle deltagere modtager efterfølgende et øvehæfte til konkret brug af Tankevækkere i hverdagen!

Tryghed i samtalen

Hos Silkeborg Business har vi siden 2021 brugt Tankevækkere som værktøj til mere refleksion og en tryg dialog på vores møder og udviklingsseminarer. Kortene er eminente til at åbne op for anderledes samtaler og skabe nye vinkler på spørgsmål og svar hos den enkelte deltager. Vi har alle gennem brug af kortene fået sænket skuldrene, og værktøjet har på den måde fungeret som icebreakere og åbnet for proces og dialog langt hurtigere end ellers. De er lette at tilgå og der skabes en særlig tryghed i rummet, en tryghed der er brug for i de processer vi arbejder med i vores organisation. Variationen mellem billeder og citater tilføjer en ekstra dimension i forhold til andre kort, hvor der kun kan vælges mellem forskellige billeder. Alt i alt et inspirerende og virksomt værktøj!

Anders Killmann Petersen
Direktør Silkeborg Business

Hvordan opleves kortene?

Som HR konsulent bruger jeg Tænkervækkere i mange sammenhænge. Jeg synes, de er rigtig gode til at åbne dialogen og sætte gang i refleksionerne.

Jeg bruger dem blandt andet til ansættelsessamtaler med vores kontorelever, her får de inden de går ind til samtalen mulighed for, at vælge et kort, som skal hjælpe dem med at beskrive en god oplevelse. Man kan tydeligt mærke, at kandidaterne har et kort at tale ud fra, og fordi de ikke bliver stillet det klassiske ”fortæl noget om dig selv spørgsmål” til at starte med, så opnår de mere ro og får styr på deres på nervøsiteten.

Derudover bruger jeg dem også i vores on-boarding forløb for nye ledere, her får de lov til at vælge et kort som beskriver, hvad der har fyldt meget hos dem siden sidst – ved at de vælger et kort, kan man mærke, at de fokusere mere på det positive som har fyldt, fremfor det negative. De bruger også kortene til at dele succeshistorier med hinanden.

Ann-Britt Olesen Smorawski
HR konsulent – Centralforvaltningen HR organisationsudvikling, Kolding Kommune

Icebreaker på møder

Jeg har prøvet mange metoder og faciliteringsværktøjer af gennem tiden, men kortene med Tankevækkere kan noget ganske særligt. For det første kræver de næsten ingen forberedelse at anvende og for det andet sætter de nogle helt andre samtaler i gang end selv de bedste spørgsmål.

Jeg oplever at de skaber resonans og forbindelse mellem mennesker og hjælper mig som facilitator til at skabe et bedre check-in i begyndelsen af et møde.

Therese Rasmussen
Udviklingschef – VAM A/S, Auning

Hvordan opleves kortene?

Tusind tak for lån af Tankevækkere. Jeg må sige, det var en fantastisk oplevelse.

Som jeg skrev, ville jeg bruge dem under temaet ”Arbejdsglæde” – både tema og metode skulle bruges til at understøtte psykologisk tryghed.

Jeg havde samlet 5 personer fra mit team, og de fik så mulighed for selv at trække det kort, som de syntes, passede på dem. Det kom der nogle helt fantastiske snakke ud af. Medarbejderne var meget åbne og direkte, og det at have et billede/tekst at arbejde ud fra, gjorde det væsentligt nemmere at tage de ”svære samtaler”.

Kortene gjorde det rigtig nemt for medarbejderne at holde bolden på egen bane…

Med din beskrivelse var det egentligt også nemt at facilitere mødet – med et positivt resultat.

Endnu engang – tusind tak for lån.

Conny Bonde Barsballe
Driftsleder – Provas, Haderslev

Hvordan opleves kortene?

Som led i arbejdet med trivsel efter to Corona-hjemsendelser af både elever og medarbejdere, anvendte vi på en personaledag KOTU`s nye Tankevækkere til at få sat ord på medarbejdernes trivsel, under og efter hjemsendelserne.

Vi ønskede at få sat ord på, hvordan vi kan arbejde med trivsel fremadrettet. Vigtigt i processen var inspirationen fra både de smukke billeder og de livgivende citater. Med afsæt i Tankevækkerne guidede kortene medarbejderne ind i samtaler i mindre grupper.

Resultatet af deres arbejde blev – meget spontant – flere udsagn, som vi efterfølgende har valgt skal være livssætninger for vores hverdag på skolen. Livssætninger der skal være synlige for alle, der har deres gang hos os. Vi har desuden valgt, at vi fortsat vil anvende samtalekortene i forbindelse med teamsamarbejde blandt de ansatte. Ligeledes vil vi benytte kortene i vores relations- og udviklingsarbejde med de enkelte elever på SOSU i Horsens.

Jeg kan varmt anbefale KOTU`s smukke Tankevækkere, det tætte samarbejde og den professionelle sparring man får hos Annette.

Med venlig hilsen

Jeannette Timmermann
Afdelingsleder, Social- og Sundhedsskolen  FVH, Horsens

Hvordan opleves kortene?

Hjemme hos os bruger vi Tankevækkere hver morgen. Vi trækker et kort i fællesskab over morgenmaden, som vi så bruger dagen til at reflektere over. Det er forskelligt fra dag til dag, om det er billedet eller livscitatet, der sætter tankerne i gang hos os. Det er pudsigt, hvordan ens humør omsætter kortene til nogle dage enten at være lige til at gå til, og andre dage stikker de lidt dybere og kræver mere tankevirksomhed – om det er humøret eller dybden på det enkelte citat, er svært at afgøre.

Uanset hvad, rører det ved vores tanker og sætter refleksioner i gang hos os begge, og vores samtaler fra morgenstunden følges ofte op om aftenen, når vi begge har haft tid til at gruble lidt videre over det, der er åbnet op for i vores tanker gennem dagen.

Tak for utrolig dejlige oplevelser med Tankevækkere. Vi kan varmt anbefale kortene til enhver, der ønsker at få et anderledes indspark til nye tanker og samtaler, om det der rører sig i livet – på godt og ondt.

Kærlig hilsen

Lis og Hans Schougaard

© Copyright - KOTU