Tankevækkere

DSC_0038
De kravlende stubbe
Efterårshugst

Tankevækkere

Gennem de sidste 2-3 år har jeg vandret i den danske natur, taget billeder og reflekteret over den læring, livet har bragt – både min egen og andres. Det har jeg forvandlet til to smukke æsker med billeder af vores fantastiske natur set fra skæve vinkler på den ene side og med egne tankevækkere/livscitater på den anden.

Ofte kan det være svært at tage hul på de ting, der kalder på vores følelser.  Enten er udfordringen for stor, eller også er vi utrygge i situationen og i forhold til personen, der sidder overfor.

Ved direkte spørgsmål bliver svaret typisk afgrænset og til tider undvigende.

Uden reflektion – ingen kreative processer eller læring.

Kortene giver mulighed for at vælge et billede eller et livscitat som udgangspunkt til egen reflektion eller samtale.

Hvordan opleves kortene?

Tusind tak for lån af Tankevækkerne. Jeg må sige, det var en fantastisk oplevelse.

Som jeg skrev, ville jeg bruge dem under temaet ”Arbejdsglæde” – både tema og metode skulle bruges til at understøtte psykologisk tryghed.

Jeg havde samlet 5 personer fra mit team, og de fik så mulighed for selv at trække det kort, som de syntes, passede på dem. Det kom der nogle helt fantastiske snakke ud af. Medarbejderne var meget åbne og direkte, og det at have et billede/tekst at arbejde ud fra, gjorde det væsentligt nemmere at tage de ”svære samtaler”.

Kortene gjorde det rigtig nemt for medarbejderne at holde bolden på egen bane…

Med din beskrivelse var det egentligt også nemt at facilitere mødet – med et positivt resultat.

Endnu engang – tusind tak for lån.

Conny Bonde Barsballe
Driftsleder – Provas, Haderslev

En god start på dagen

I Danmark er 48% fraskilte. Mange starter deres morgen alene, måske uden ord. Alt for mange er generelt stressede, ensomme og lettere pressede.

Forskning viser, at taknemmelighed reducerer stress og depression. Hvis vi indtager T-vitamin (udviser taknemmelighed) hver dag:

  • Falder blodtrykket
  • Kroppen slapper af
  • Hjerterytmen bliver betragtelig bedre
  • Niveauet af stresshormonet kortisol falder
  • Du sover bedre
  • Betændelsestilstande i kroppen mindskes
  • Din krop healer hurtigere

Brug derfor kortene som en god start på dagen. Bland dem godt. Træk et enkelt kort og mærk efter, hvilke tanker og reflektioner kortet skaber hos dig. Reflekter og find dit daglige T-vitamin!

Giv plads til de tanker, der melder sig, og lad dem åbne for det, der rører sig inden i lige nu. Hvad banker på og vil ud?

Brug dem som et redskab til at arbejde med de ting, der dagligt ligger øverst i din bevidsthed.

Hvordan opleves kortene?

Som led i arbejdet med trivsel efter to Corona-hjemsendelser af både elever og medarbejdere, anvendte vi på en personaledag KOTU`s nye Tankevækkere til at få sat ord på medarbejdernes trivsel, under og efter hjemsendelserne.

Vi ønskede at få sat ord på, hvordan vi kan arbejde med trivsel fremadrettet. Vigtigt i processen var inspirationen fra både de smukke billeder og de livgivende citater. Med afsæt i Tankevækkerne guidede kortene medarbejderne ind i samtaler i mindre grupper.

Resultatet af deres arbejde blev – meget spontant – flere udsagn, som vi efterfølgende har valgt skal være livssætninger for vores hverdag på skolen. Livssætninger der skal være synlige for alle, der har deres gang hos os. Vi har desuden valgt, at vi fortsat vil anvende samtalekortene i forbindelse med teamsamarbejde blandt de ansatte.

Ligeledes vil vi benytte kortene i vores relations- og udviklingsarbejde med de enkelte elever på SOSU i Horsens.

Jeg kan varmt anbefale KOTU`s smukke Tankevækkere, det tætte samarbejde og den professionelle sparring man får hos Annette.

Jeannette Timmermann
Afdelingsleder, Social- og sundhedsskolen FVH, Horsens

Det er videnskabeligt bevist, at hjernen arbejder bedst, når den kan få lov til at visualisere. Så uanset hvem du er, vil du blive hjulpet godt på vej af billeder og livscitater, der i en given situation vil tiltrække dit øje ud fra den udfordring eller tilstand, du befinder dig i netop i det pågældende øjeblik.

Noget vil vække minder, og noget vil kalde på dine følelser.

Visualisering er den mest kraftfulde mentaltræning, du kan lave. Sportsfolk har gjort det i årevis.

Så har du brug for et værktøj til forskellige typer af samtale – både med dig selv og andre, er her et virkemiddel, der vil fremme samtalen, skabe fokus, dybde og rum til både de sjove, men også de svære stunder.

Benyt dem internt i din virksomhed som værktøj til teammøder, som supplement til MU-, GRU- og LU-samtaler, rekruttering eller som icebreaker til trivselsaktiviteter og på personaleudviklingsdage.

Uanset hvad du vælger at benytte kortene til, vil de vække minder og skabe reflektion hos den enkelte. Reflektion, minder og tanker der kan være med til at styrke og flytte bevidstheden i en ny retning – til gavn for den enkelte og for organisationen.

Spørg eksempelvis den, du sidder overfor, om vedkommende vil trække et kort, der fortæller, hvad der rører sig inden i lige nu i den pågældende situation, og se så, hvad der sker, når du spørger: ”hvorfor valgte du lige netop det kort?”

Se mere om kortene her: https://indd.adobe.com/view/313ae531-4af6-4f05-a73a-0d279e398488

© Copyright - KOTU | Powered By 360Total