Trivselskultur

IMG_5015 – header – 2500

Trivselskultur

Hvordan skaber man et godt og langtidsholdbart fundament for en god arbejdsplads?

Prioritering af trivselsdage er en del af svaret. Det giver mulighed for at kaste lys over de ting, der rører sig på alle niveauer i din virksomhed – lederniveau, individniveau og på organisatorisk plan.

Varig vækst findes i en sund virksomhedskultur, hvor der er fokus på alle elementer af trivsel og arbejdsglæde.

Hos KOTU tænker jeg holistisk. Jeg ved af erfaring, at et foredrag eller en workshop ikke kan stå alene, uanset hvor god en hensigt der ligger bag. Det bliver hurtigt hverdag igen, og hvis ingen har ansvar for at samle op på dagen og reelt handler ud fra de ting, der kommer frem i lyset, så giver aktiviteter ofte bagslag. Der er nødt til at være en ”trivsels-kogebog”, så der er en opskrift at følge.

Trivselsambassadøren i din virksomhed er den eller de særdeles vigtige person(er), der tager action på, at der sker en forankring, og at implementering af processer og vigtig viden bliver synlige og tilgængelige for enhver i organisationen.

Det behøver ikke være kompliceret eller fuld af dyre konsulenttimer. Til gengæld kræver det, at I virkelig vil det. At I tilgår opgaven med nysgerrighed, åbenhed og vilje til at flytte fastlåste holdninger og vaner og står på mål for andre værdier end det, der står på bundlinjen af jeres regnskab. At I ikke kun måler succes i KPI’er (Key Performance Indicators), men også ønsker at måle på KBI’er (Key Behavioral Indicators).

Det starter på ledelsesniveau og kræver opbakning hele vejen gennem systemet, hvis trivselsprocesser skal give mening og lykkes. Medarbejdere skal inddrages, der skal sættes tid, penge og vilje af til at nå i mål. Det kommer til at udfordre mønstre, systemer og ”vi plejer-kultur”, så I aktivt kan lytte, spørge, handle og følge op. Det forudsætter, at man tør lede med hjertet.

Til gengæld er det en fantastisk proces, der samler virksomheden om et fælles mål og sætter fokus på fællesskabet.

Glade medarbejdere giver større produktivitet, færre sygedage og et bedre arbejdsmiljø – og øger resultatet på bundlinjen.

Jeg forestår processen i tæt samarbejde med HR og/eller ledelse. Konceptet er udviklet, afprøvet og klar til brug.

Se mere om trivselskonceptet lige her https://indd.adobe.com/view/efab885b-596f-488f-9411-bbcfe670f313

© Copyright - KOTU