Mental Sundhed – blandt unge

DSC_0147

Mental sundhed via kommunikation og adfærd

Med udgangspunkt i 120.000 ensomme unge og 350.000 med angst, hvoraf en større og større andel er unge uden retning i livet, er der stor risiko for at værdifulde mennesker går tabt. Det har jeg sat mig for at ændre. Sammen vil vi gøre en forskel og hjælpe hinanden med at opbygge et solidt og holdbart fundament til at tage med ud i livet og arbejde videre på.

Det starter inde fra. Et godt selvværd, indsigt og gode relationer er fundamentet for trivsel og troen på, at livet er godt, og vi selv har magten til at træffe sunde og varige valg, der flytter os derhen, hvor vi gerne vil være.

Relationer og vidnesbyrd er grundlæggende for, at vi kan finde vej og bevare troen på, at vi har noget at bidrage med og et sted at høre til. Det har Velliv Foreningen bekræftet er en god idé, derfor belønnede de projektet med midler, der gjorde, at FGU og KOTU i samarbejde fik mulighed for at teste en anderledes undervisningsform.

Gennem 4 dages kursus fik hver deltager lov til at dele egne historier, modtage viden, arbejde med teamwork og være en del af noget større. I fællesskab kastede vi lys over de muligheder, der skabes, når man via indsigt, reflektion, positiv psykologi og god energi finder nye veje til selvudvikling og samfundsforståelse.

Kurset baner vej for almindelig etikette til at begå sig i en virksomhed, på en uddannelses-institution og i livet generelt.

Alt for mange bliver sat på hold i livet, blot fordi de ikke har de rigtige forudsætninger, de korrekte værktøjer eller den rette indsigt til, hvordan man ved egen hjælp skaber muligheden for at udleve sine drømme. Jeg vil gerne vise, hvor stor en verden der åbner sig, når man ændrer indstilling fra passiv til aktiv og får troen tilbage på, at vi hver især selv er herre over eget liv og selv kan gøre en kæmpe forskel blot ved at ændre indstilling. Det kan samtalerummet med reflektionskort/tankevækkere hjælpe med.

Se konceptet her: https://indd.adobe.com/view/4f61b3b5-97ba-475d-999e-c85cc7dd35fd

© Copyright - KOTU