Kommunikation og adfærd – vejen til arbejdsglæde og godt samarbejde

6 vigtige punkter til dagsordenen i din virksomhed:

Kommunikation – hvilket sprog taler vi? Girafsprog, ulvesprog eller noget helt tredje? Hvordan fremmer vi samtale og relationer ud fra vores individuelle verdensbilleder?

Personprofiler – hvad og hvem har vi at gøre godt med internt? Hvordan sammensætter vi vores profiler i teams og i afdelinger, så vi tilgodeser og giver plads til den enkeltes potentiale og til hinanden?

Samarbejde/udvikling – hvilke muligheder tilbyder vi vores medarbejdere? Hvordan efterlever vi dem? Har vi fokus på uddannelse og fastholdelse af vores medarbejdere? Hvordan talentudvikler vi? Har vi et program?

Konflikthåndtering og adfærd – de gode konflikter, der udvikler os, og de dårlige konflikter, der dræner og skaber negativ energi. Er vi som virksomhed klædt på til at gribe konflikterne? Er vores medarbejdere? Hvilke værktøjer har vi til rådighed for at håndtere både de synlige konflikter og de, der foregår i det skjulte?

Virksomhedskultur – har vi en kultur, der er værdiskabende? Hvad går den ud på, og er den tydelig og nærværende, så den skaber god employerbranding? Tiltrækker og rekrutterer vi de rigtige medarbejdere, som passer ind i vores virksomhed og til vores værdier og kultur?

Onboarding – får vi forventningsafstemt ved ansættelse? Tager vi hånd om en god indkøring, og sikrer vi, at vores nye kollega er godt klædt på til at varetage jobbet? Bliver der taget godt imod den nye medarbejder, i afdelingen og hos resten af virksomhedens ansatte, både på den korte og på den lange bane? Er der lavet et program for Onboarding, som bliver håndhævet i virksomheden?

Eksperter siger, at det koster 1,5-2 gange en årsløn at miste og erstatte en medarbejder.

Tal fra Garuda viser, at en fjerdedel af alle nyansatte forlader deres stilling igen inden for det første år.
22 % af dem gør det, inden de når 45 arbejdsdage. For førstegangssøgende, der får job, er 46 % søgt videre inden for 18 måneder.

Garuda skriver ligeledes, at ifølge forskning fra den amerikanske Aberdeen Group
beslutter 9 ud af 10 sig inden for det første halve år for, om de vil blive i virksomheden på sigt eller ej. Samme forskning viser, at 69 % af de ansatte er mere tilbøjelige til at blive i mere end 3 år hos samme virksomhed, hvis de oplever et velfungerende Onboarding-forløb.

Hvilke forholdsregler har du truffet?

Hvad siger tallene i din virksomhed om jeres medarbejderomsætning? Hvor mange er rejst inden for det seneste år?

Hvor meget sygefravær har I – korttids-/langtidsfravær? Har du medarbejdere, der er nede med stress? Tallene siger ret meget om, hvilken trivsel der er i din virksomhed.

Skulle du måske afholde en trivselsdag, så I er klar til de udfordringer der måtte komme? Det sender et stærkt signal til dine medarbejdere om, at du vil trivsel, og du i særdeleshed vil dem.

På en fælles trivselsdag har du mulighed for at klæde din virksomhed og dine medarbejdere på til at skabe trivsel og synlig kommunikation. Sammen kan I tage ansvar for fremtiden og for indholdet i netop din virksomheds trivselspolitik.

Det er ikke kun et ledelsesansvar at skabe trivsel, det er hele virksomhedens ansvar. Det er vigtigt at synliggøre trivsel, og det er endnu vigtigere at inddrage medarbejderne, så de engagerer sig og tager et medansvar!

Lad mig hjælpe og facilitere en dag med substans, nye værktøjer og indsigt, hvor I alle kommer til orde og i fællesskab skaber rammerne om netop jeres hverdag og arbejdsplads.

Med trivsel – et fælles ansvar som overskrift og med et indhold, der afspejler jeres værdier og jeres kultur, kommer du langt. Det er en god investering i fremtiden, og signalværdien er endnu større.

Dagen kan eventuelt afsluttes med en grillpølse og en øl, så dine medarbejdere får lejlighed til at vende de mange oplevelser og indtryk med hinanden, inden de går hjem. Det plejer at være en god afrunding på dagen.

Ring til mig og lad os drikke en kop kaffe sammen. Hvis jeg kan inspirere, og du føler dig tryg, er der alt at vinde og intet at tabe – og indholdet er du jo selv med til at beslutte.

Ring på tlf. 2924 9098 eller skriv til mig på kotu@kotu.dk.

Læs også https://kotu.dk/ledelsesudvikling/

Foto: Icons8 team